Ordliste

Her er en ordliste over ord og uttrykk du bør kunne om du driver med Aikido.

Onegai Shimazu (uttales uten u'en til slutt)
Vær så snill (å tren med meg)

Domo Arigato Gozaimashita
Tusen takk (for treningen / det vi har gjort sammen)

Ukemi - Fallteknikk, eller det å ta i mot teknikk (være partner)

Mae ukemi - Forover rulle

Ushiro Ukemi - Bakover rulle

Ai hanmi Partnerne står overfor hverandre med samme ben frem (begge med f.eks. venstre frem)

Gyaku hanmi - Partnerne står overfor hverandre med motsatt ben frem (f.eks. en med høyre og en med venstre).

Keiko - Trening - eller nærmere bestemt "å lære av det gamle / av det som har skjedd før".

Rei - Å bukke

Roller
Uke - Personen som blir kastet
Nage / Tori - Personen som kaster/utfører teknikk

Stillinger (Kamae)
Migi kamae - Høyre stilling
Hidari kamae - Venstre stilling
Shisentai - å stå med bena samlet
Sankakutai - Typisk aikido utgangsstilling, triangel
Ma-ai - Avstand mellom Tori og Uke

Seiza - Sittestilling hvor man sitter på hælene sine

Posisjoner (Hanmi):
Gedan - lav hånd
Chudan - middels hånd
Jodan - høy hånd

Omote - fremsiden av uke (ofte relatert til irimi)
Ura - baksiden/utsiden av uke (ofte relatert til tenkan)

Uchi - Innsiden
Soto - Utsiden

Angrep
Atemi - Håndangrep mot nerve-/smertepunkt eller andre naturlige mål. Ofte brukt for å avlede.

Shomen uchi - Vertikalt kutt mot toppen av hodet
Jodan tsuki - Knyttneveslag mot ansiktet
Yokomen uchi - Kuttangrep til siden av hodet eller nakken.
Katatedori - Grep om håndledd
Katadori - Grep om skulder
Kubishime - Kvelningsangrep
Katate ryotedori - To hender griper om en hånd
Ryotedori - Grep om begge håndledd
Ryo katadori - Grep om begge skuldre

Situasjoner
Randori - Angrep fra mange personer
Hanmi Handachi waza - Uke utfører stående angrep på sittende Tori
Suwari waza - Både Tori og Uke utfører teknikk i sittende (seiza eller shikko)
Jiyu waza - Fri teknikk
Jo tori - Avvæpning mot stav
Tanto dori - Avvæpning mot kniv
Kumi jo - Parvis jo-kata øvelse
Kumi tachi - Parvis bokken-kata øvelse
Taijutsu - Ubevæpnet øvelse
Kaeshi waza - Kontring av teknik (uke kontrer nages teknikk med enten samme eller en annen teknik, benytter en åpning.
Renzoku waza - Overgang fra en teknikk til en annen (f.eks. Ikkyo til Shiho nage)
Henka oyo waza - variasjoner med motstand i grep (statisk)

Taisabaki (forflytning - brukes om den forflytning som skjer vekk fra angrepslinjen).
Irimi - Direkte inngang
Tenkan - Indirekte/inngang til utsiden. Kroppen snur rundt angrepslinjen
Kaiten - Kroppsvending, motsatt vei av tenkan.
Tsugiashi - Glidesteg/oppfølgingssteg
Irimi sokumen - Steg ut og vending 90 grader.
Shikko - Knegange

Mae ukemi - forover rulle
Ushiro ukemi - bakover rulle

Låseteknikker
Ikkyo - armlås
Nikkyo - uke sitt håndledd og albue danner 90 graders vinkel med underarm, spiralvridning oppover på uke sitt håndledd
Sankyo - uke's albue bøyd ca 90 grader, oppover/innover vridning på uke's håndledd
Yonkyo - nervepunktslås
Gokyo - Som ikkyo men med grep til innsiden av uke's håndledd, til forsvar mot kniv.
Rokyo/Hijikime osae - albuelås som har røtter i nikkyo

Kasteteknikker
Shiho nage - Fire hjørners kast; tori går under uke's arm slik at den "brettes" og håndleddet føres forbi skulderen på utsiden
Kote gaeshi - Håndleddskast der leddet vris mot utsiden. Lik shiho nage bortsett fra at man ikke trenger å gå under armen til uke.
Irimi nage - Inngangskast
Kokyu nage - Pustekast, eller teknikkgruppe hvor uke kan kastes uten å bruke leddlås.
Koshi nage - Hoftekast, krever høyt fall.
Kaiten nage - Rotasjonskast
Udekime nage - Kast hvor man legger press på undersiden av uke's albue.
Juji nage/Jujigarami - Kast hvor uke's armer krysser hverander ved albuene.
Tenchi Nage - Himmel og jord kast; et kast hvor toris ene arm er rettet mot bakken og den andre er rettet mot himmelen.
Sumiotoshi - Dropping av hjørnet kast; Tori tar uke's balanse ved å gå inn i det åpne "hjørnet" bak uke's fremre skulder og sveiper føttene.
Aiki otoshi - Kast hvor ukes ben er låst sammen
Ude garami -