Dojo

Dojoen ligger i Ekserserhuset Karljohansvern, Nedre vei 21, 3183 Horten.